Przejdź do treści

Dane osobowe

Dane osobowe

„Happy Mind Shop”, kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem rodo@happymind.shop lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem rodo@happymind.shop lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

  • za Państwa zgodą w celu realizacji zamówienia produktów „Happy Mind Shop”
  • za Państwa zgodą w celu prezentacji oferty handlowej „Happy Mind Shop”

4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newsletter) lub wycofania zgody na otrzymywanie oferty handlowej. Zgodę można wycofać za pomocą linku zamieszczanego w newsletterze, poprzez kontakt mailowy na adres rodo@happymind.shop lub adres listowny na adres podany w pkt. 1.

6. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom, z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe. Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie danych w formularzach ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku zamówienia produktów „Happy Mind Shop” jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.